МОДЕРНІЗАЦІЯ РУХОМОГО РАДІОВИСОТОМІРА ПРВ-16

Модернізація радіовисотоміра дозволяє:
- підвищити точність вимірювання координат і здатність виявлення повітряних об'єктів;
- збільшити зону виявлення за дальністю;
- підвищити надійність роботи висотоміра;
- значно зменшити масо-габаритні характеристики апаратури висотоміра;
- зменшити енергоспоживання;
- підвищено ремонтопридатність апаратури за рахунок побудови її за модульним принципом та застосування автоматичного вбудованого контролю функціонування;
- повністю автоматизовані процеси горизонтування та орієнтування висотоміра, скорочено час розгортання;
- полегшено роботу оператора за рахунок автоматизації процесів визначення координат цілей, скорочено час відпрацювання цілей;
- забезпечено можливість тренажу персоналу за допомогою програмного багатозадачного імітатора повітряної обстановки;
- забезпечено документування всіх вхідних та вихідних повідомлень висотоміра, є можливість відтворення записів його роботи;
- покращено умови роботи оператора за рахунок застосування кондиціонера та ергономічного робочого місця.